Кінетика катодного відновлення міді в кислих тіокарбамидно-цитратних електролітах

Ескіз недоступний
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
хімічні реакції, електролітичне міднення, гальванотехніка, коефіцієнти рівняння Тафеля, струм, анодний процес
Бібліографічний опис
Рутковська К. С. Кінетика катодного відновлення міді в кислих тіокарбамидно-цитратних електролітах / К. С. Рутковська, О. Л. Смірнова // XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 18-21 квітня 2017 р. : у 3 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 192-193.