Modified titanium oxide coatings for environmental technologies

Ескіз недоступний

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine

Анотація

Опис

Ключові слова

modified titanium, oxide coatings, environmental technologies, модифікований титан, оксидні покриття, екологічні технології

Бібліографічний опис

Sakhnenko N. D. Modified titanium oxide coatings for environmental technologies / N. D. Sakhnenko, M. V. Ved’, A. V. Galak. // Chemistry, physics and technology of surface : Ukr. conf. with intern. particip. and Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials" = Хімія, фізика і технологія поверхні : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю і семінар "Наноструктуровані біосумісні / біоактивні матеріали" : bk. of abstr., 17-18 May 2016. – Kyiv : CISC NASU, 2016. – P. 142.