Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізика твердого тіла". Частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, фотопровідність, напівпровідник, явища контактні, випромінювання радіоактивне

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізика твердого тіла" : для студ. спец. 153 "Мікро- та наносистемна техніка" : [у 2 ч.]. Ч. 2 / уклад. Р. В. Зайцев [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 47 с.