Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізика твердого тіла". Частина 2

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, фотопровідність, напівпровідник, явища контактні, випромінювання радіоактивне
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізика твердого тіла" : для студ. спец. 153 "Мікро- та наносистемна техніка" : [у 2 ч.]. Ч. 2 / уклад. Р. В. Зайцев [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 47 с.