Особливості процесів гомогенізації та освітлення у горшковій регенераторній печі при виробництві оптичного скла

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Середняк Т. К.

Анотація

Опис

Ключові слова

горшкові регенераторні печі, гомогенізація, освітлення, оптичне скло, оптичне скловиробництво, сировинні матеріали, скломаса, домішки

Бібліографічний опис

Особливості процесів гомогенізації та освітлення у горшковій регенераторній печі при виробництві оптичного скла / Д. В. Петров [та ін.] // Фізико-хімічні проблеми технології тугуплавких неметалевих та силікатних матеріалів : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 10-11 жовтня 2018 р. = Physical and chemical issues of refractory non-metallic and silicate materials technology : abstr. of sci. rep. of Intern. sci. and techn. conf., October 10-11, 2018 / орг. ком.: О. А. Півоваров [та ін.]. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – С. 40-41.