Технологія педагогічного проектування системи формування гуманітарно-технічної еліти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили

Анотація

Показано, що традиційна система професійної підготовки інженерів себе вже вичерпала. Вона не відповідає умовам постіндустріальної цивілізації, особливостям і тенденціям розвитку суспільного виробництва. Розглянуто концепцію формування національної гуманітарно-технічної еліти та описано підхід до проектування системи її підготовки.
In article is demonstrated, that the traditional system of vocational training of the engineers already has reached itself, she does not satisfy the conditions post-industrial of a civilisation, features to the tendencies of development of a social production. The concept of formation of national humanitarian and technical elite is reviewed and the approach to designing of a system of its opening-up is described.

Опис

Ключові слова

школа вища, підготовка професійна, підготовка фахівців, гуманізація, творчість, духовність, освіта технічна, інженер, концепція, модель фахівця

Бібліографічний опис

Товажнянський Л. Л. Технологія педагогічного проектування системи формування гуманітарно-технічної еліти / Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов // Наукові праці Миколаївського держ. гуманітарного ун-ту ім. Петра Могили. Сер. : Педагогічні науки. – 2002. – Вип. 7. – С. 29-33.