Вплив грошово-кредитної політики на мікро- та макроекономічні процеси в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розглянуто закономірності впливу грошово-кредитної політики на мікро- та макроекономічні процеси у трансформаційній економіці України.
In the article of influence of monetary policy atthe micro and macro processes in transforming the economy of Ukraine.

Опис

Ключові слова

економіка, грошова маса, доходи населення, аналіз, попит, показники

Бібліографічний опис

Волоснікова Н. М. Вплив грошово-кредитної політики на мікро- та макроекономічні процеси в Україні / Н. М. Волоснікова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 5-9.