Особливості виготовлення та безпека праці при виробництві фарб

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

В даній статті розглянуті переваги та недоліки фарбувальних аерозолей, як одного із видів лакофарбових матеріалів. Розглянуте робоче місце наповнювача балонів фарбою. Вказані заходи щодо створення безпечних умов праці.
This article discusses the advantages and disadvantages of paint aerosols, as one of the types of paint and varnish materials. Considered workplace of filler of paint cylinders. Measures to create safe working conditions are specified.

Опис

Ключові слова

фарбувальні аерозолі, робоче місце, наповнювач балонів, автоматизовані лінії, paint aerosols, workplace, cylinder filler, automated lines, occupational safety

Бібліографічний опис

Мезенцев С. М. Особливості виготовлення та безпека праці при виробництві фарб [Електронний ресурс] / С. М. Мезенцев, І. О. Мезенцева // Безпека людини у сучасних умовах : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 99-101.