Розробка нових методів для запобігання заторів та зниження затримок в мережах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є дослідження та аналіз існуючих методів контролю заторів у мережах та розробка нових методів для запобігання і зниження затримок. Доповідь має на меті розгляд ефективних методів розв'язання проблеми заторів, що можуть бути застосовані в реальних мережах та сприяти подальшому розвитку мережевих технологій та інформаційних систем.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, комп'ютерні мережі, перенавантаженням мережі, передача даних

Бібліографічний опис

Швецов К. О. Розробка нових методів для запобігання заторів та зниження затримок в мережах / К. О. Швецов, А. О. Нечипоренко, О. А. Янковський // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 94.