Деякі аспекти виробництва автомобільних бензинів Євро 5

Ескіз недоступний

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Планета-Принт"

Анотація

Запропоновано загальний методологічний підхід щодо виробництва автомобільних бензинів марок А-92 та А-95 з вузьких прямогоних фракцій, отриманих з установок первинної переробки нафти або газового конденсату, та антидетонаційних добавок.
A general methodological approach for the production of motor gasoline A-92 and A-95 from the narrow rectilinear fractions obtained from petroleum or gas condensate plants and anti-knock additives is proposed.

Опис

Ключові слова

бензини, фракційний склад, стійкість до детонації, фракції, добавки, fractions, gasoline, detonation resistance, fractional composition, additives

Бібліографічний опис

Григоров А. Б. Деякі аспекти виробництва автомобільних бензинів Євро 5 / А. Б. Григоров, О. В. Троценко // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 3-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 16-17 квітня 2020 р., присвяч. 135-річчю заснування каф. "Технології переробки нафти, газу та твердого палива" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН), Північно-Східний наук. центр НАН України і МОН України. – Харків : Планета-Принт, 2020. – С. 50-51.