Управління ризиками в системах Інтернету речей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є дослідження та аналіз проблем, пов'язаних із безпекою систем Інтернету речей, а також надання рекомендацій щодо ефективного управління ризиками в цих системах. Управління ризиками в системах Інтернету речей є надзвичайно важливим, оскільки забезпечує безпеку системи та знижує ризики її порушення. При цьому необхідно пам'ятати, що управління є динамічним процесом, оскільки загрози безпеці можуть змінюватися з часом.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, інтернет-зв'язок, обмін інформацією, безпека системи, шифрування, кібератаки, навчання користувачів

Бібліографічний опис

Комарець К. А. Управління ризиками в системах Інтернету речей / К. А. Комарець, О. С. Ляшенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 87.