Використання технології USB-портів на платформі .NET

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є аналіз алгоритмів та методів взаємодії із USB- портами доступних на програмній платформі .NET і вирішення проблеми зручності та корисності програмного забезпечення. В доповіді надається аналіз USB-портів та частоти використання у персональних комп'ютерах. Аналізуються алгоритми взаємодії та використання портів, яку за замовченням використовує платформа .NET, і порівнюються з сучасними аналогами цього програмного забезпечення.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, персональний комп'ютер, універсальна послідовна шина, передача даних, живлення пристроїв, обмін даними

Бібліографічний опис

Проценко А. С. Використання технології USB-портів на платформі .NET / А. С. Проценко, В. М. Федорченко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 84.