Media Communication: English for Media Students

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

The text-book offers authentic texts on media communication and tasks based on them for students to gain professional knowledge and skills to be competitive in modern English-speaking media sphere. The text-book is recommended for Masters in Media Communication and Masters in Telecommunication Systems and Networks and Video, Audio and Cinematographic Equipment.
Навчальний посібник є системною добіркою автентичних текстів та завдань до них для набуття студентами професійних знань і комунікативних навичок в англомовній медіа-сфері. Рекомендовано для студентів, які навчаються в магістратурі зі спеціальності "Медіа-комунікації", а також спеціальностей "Телекомунікаційні системи й мережі" та "Аудіо-, відео- й кінотехніка".

Опис

Ключові слова

англійська мова, професійна лексика, іноземні мови, лексика англійської мови, комунікативні уміння, медіа-сфера, англомовні уміння у медіа

Бібліографічний опис

Томілін О. М. Media Communication: English for Media Students = Англійська мова для студентів, які вивчають медіа-комунікації : навч. посібник / О. М. Томілін, Л. М. Саліонович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 208 с. – На англ. мові.