Аналіз протоколів маршрутизації для мереж з високою пропускною здатністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є аналіз протоколів маршрутизації для мереж з високою пропускною здатністю. Проведено дослідження факторів, що впливають на пошук ефективних маршрутів в мережі, аналіз особливостей протоколів маршрутизації OSPF, IS-IS, RIP та BGP, виділені найбільш істотні критерії порівняння даних протоколів, а також фактори, що впливають на їх вибір в для застосування в мережі.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, високошвидкісні мережі, передача даних, комп'ютерні мережі

Бібліографічний опис

Швецов К. О. Аналіз протоколів маршрутизації для мереж з високою пропускною здатністю / К. О. Швецов, О. П. Макаренко, О. А. Янковський // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 96.