Дослідження ризиків та розробка напрямів вдосконалення управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено ризики промислових підприємств залізничного транспорту. Пропонуються напрями вдосконалення управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту: напрями вдосконалення управління ринковими ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, заходи захисту від інформаційних ризиків корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, напрями вирішення об’єктивних проблем управління персоналом корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, напрями вдосконалення статичного та динамічного елементів системи стимулювання персоналу корпорації промислових підприємств залізничного транспорту.
Ensuring effective economic development is impossible without scientifically grounded management corporations, while the effective development of science-based corporations needs to develop measures and mechanisms for the development of interaction between internal risk management corporation industrial railway transportation and construction risk management systems of modern corporations.

Опис

Ключові слова

ризик-менеджмент, внутрішні ризики взаємодії, персонал, risk management, internal risk interaction, risk factors

Бібліографічний опис

Посохов І. М. Дослідження ризиків та розробка напрямів вдосконалення управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту / І. М. Посохов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – № 59 (1168). – С. 130-133.