Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Проведено компаративний аналіз наукових підходів до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства; здійснено систематизацію методів за функціональними групами.
In the article conducted the comparative analysis of the scientific going the estimation of efficiency innovative activity; systematization of methods estimation on functional groups is done.

Опис

Ключові слова

методи оцінки, аналіз компаративний, систематизація, innovative activity, efficiency, methods of estimation

Бібліографічний опис

Глухова С. В. Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства / С. В. Глухова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 135-140.