Визначення рН біорецептивних доломітових композитів

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

біорецептивні будівельні матеріали, біорецептивні композити, водостійкі доломітові в'яжучі, композити

Бібліографічний опис

Визначення рН біорецептивних доломітових композитів / П. Ю. Корекян, А. О. Калайда, А. О. Пятибрат, В. В. Тараненкова // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 16-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 14-16 грудня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 298.