Дослідження хімічної стійкості поліефірних та епоксидних зв'язних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

поліефірні зв'язні, епоксидні зв'язні, виробництво труб, хімічна стійкість, термостійкість, поліестерний зв'язний Derakane 411-350

Бібліографічний опис

Дослідження хімічної стійкості поліефірних та епоксидних зв’язних / О. Г. Карандашов, Л. П. Підгорна, В. Г. Данільцев, Г. М. Черкашина, В. О. Висоцька // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я [MicroCAD–2012] : тези доп. 20-ї міжнар. наук.-практ. конф., Харків, [15-17 трав. 2012 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.] ; ред. Л. Л. Товажнянський ; уклад. Лісачук Г. В. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 11.