Уточненный расчет параметров режимов электрических сетей

Ескіз недоступний

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

линейные характеристики, нелинейные характеристики, потокораспределение в сети, нагрузки по напряжению

Бібліографічний опис

Колесник Е. Ю. Уточненный расчет параметров режимов электрических сетей / Е. Ю. Колесник, И. В. Барбашов // X Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів : матеріали конф., 05-08 квітня 2016 р. : у 3 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 172-173.