Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядається проблема моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів. Пропонується використання дискретно-неперервних моделей з фіктивними змінними для визначення варіантів прогнозу та множинної логіт-моделі для визначення оптимального прогнозу.
This paper considers the problem of modeling no stationary time series. It is proposed to use discretecontinuous models with dummy variables for determining the prognosis of options and multiple logitmodel to determine the optimal forecast

Опис

Ключові слова

економетричні моделі, короткострокові прогнози, обробка вихідних даних, TS клас, DS клас, прогнозне значення

Бібліографічний опис

Назаренко О. М. Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів / О. М. Назаренко, М. В. Карпуша // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 162-171.

Зібрання