Поліпшення стану пожежної безпеки на термічній ділянці АТ "Українські енергетичні машини"

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Запропоновано заходи щодо поліпшення стану пожежної безпеки на термічній ділянці АТ "Українські енергетичні машини".
Measures safety of living fire state improvement on thermal sections joint-stock company "UKRAINЕ ENGINEERING МАСHINS" suggestion.

Опис

Ключові слова

термічна обробка, загартування, пожежна небезпека, охолоджуюче середовище, thermal processing, hardening, fire danger, сооling environment

Бібліографічний опис

Бесараб В. В. Поліпшення стану пожежної безпеки на термічній ділянці АТ "Українські енергетичні машини" / В. В. Бесараб, Є. В. Ящеріцин // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 124-126.