Проблемні питання щодо створення ефективної системи моніторингу довкілля в Україні та основні шляхи їх вирішення

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Тарасенко В. П

Анотація

Опис

Ключові слова

системи моніторингу довкілля в Україні, охорона навколишнього природного середовища, екологічна сфера, мультисенсорні оптико-електронні системи, система з димовим оптичним каналом, система з іонізаційним каналом

Бібліографічний опис

Проблемні питання щодо створення ефективної системи моніторингу довкілля в Україні та основні шляхи їх вирішення / А. М. Катунін [та ін.] // Інформатика, управління та штучний інтелект : тези 9-ї міжнар. наук.-техн. конф., Харків – Краматорськ, 11-13 травня 2022 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Тарасенко В. П., 2022. – С. 56.