Актуальні питання дослідження доходів та фінансових результатів діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

прибуток, витрати, стан фінансовий, вигода економічна

Бібліографічний опис

Мелень О. В. Актуальні питання дослідження доходів та фінансових результатів діяльності підприємства / О. В. Мелень, І. В. Вовк // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2013" : тр. 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 грудня 2013 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – С. 14-16.