Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об`єктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто проблему в аспекті конкурентоспроможності об`єктів. Висвітлено принципи і методи оцінки конкурентоспроможності об’єктів. Викладено сучасні концепції менеджменту якості та інструменти управління якістю у проектах, а також підходи до розробки та реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності об’єктів. Значну увагу приділено розбору прикладів застосування описаних інструментів та методів для розв’язання важливих для практики задач. Призначено для студентів, аспірантів, фахівців, які вивчають галузі менеджменту якості, управління проектами, займаються розробкою і реалізацією стратегій розвитку підприємств.

Опис

Ключові слова

сучасна концепція управління якістю, методи Г. Тагуті, структурування функції якості, методи ресурсозбереження, інноваційний менеджмент

Бібліографічний опис

Грінченко М. П. Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об`єктів : навч. посібник для студентів спец. "Управління проектами" / М. П. Грінченко, О. В. Лобач, М. А. Гринченко ; ред. В. Кононенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 144 с.