Оценка точности определения углов ориентации ВЛА на выставке

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Розглянуто алгоритми обчислення кутів орієнтації повітряного літального апарату по вимірах інерційних датчиків. Отримано співвідношення для помилок визначення кутів орієнтації повітряного літального апарату на виставці залежно від систематичних складових інструментальних погрішностей інерційних датчиків.
Algorithms of an evaluation of angles of orientation of an air-slaked flight vehicle on measurements of inertial sensors surveyed. Ratio for errors of definition of angles of orientation of an air-slaked flight vehicle on the exhibition are obtained depending on regular component instrumental errors of inertial sensors.

Опис

Ключові слова

инерциальные датчики, ошибки, гироскопы, интегрированные инерциально-спутниковые навигационные системы

Бібліографічний опис

Успенский В. Б. Оценка точности определения углов ориентации ВЛА на выставке / В. Б. Успенский, И. А. Багмут // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 177-182.