Жаростійкі склокерамічні покриття для захисту деталей авіаційних двигунів

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Середняк Т. К.

Анотація

Опис

Ключові слова

авіаційні двигуни, жаростійкі склокерамічні покриття, захист, високотемпературні конструкційні матеріали, жароміцні хромонікелеві сплави, склоемалі, тугоплавкі наповнювачі, оксиди цирконію, оксиди алюмінію, діоксид цирконію, силікат цирконію, оксид магнію

Бібліографічний опис

Жаростійкі склокерамічні покриття для захисту деталей авіаційних двигунів / Літвінов О. С. [та ін.] // Фізико-хімічні проблеми технології тугуплавких неметалевих та силікатних матеріалів : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 10-11 жовтня 2018 р. = Physical and chemical issues of refractory non-metallic and silicate materials technology : abstr. of sci. rep. of Intern. sci. and techn. conf., October 10-11, 2018 / орг. ком.: О. А. Півоваров [та ін.]. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – С. 98-99.