Оптимізація управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах високоризикового середовища

Анотація
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги, інноваційний розвиток підприємства, ризик-збалансована політика
Бібліографічний опис
Оптимізація управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах високоризикового середовища / І. М. Посохов [та ін.] // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (SIDEC 2017) : зб. пр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 16-20 травня 2017 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 75-78.