Оптимізація управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах високоризикового середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги, інноваційний розвиток підприємства, ризик-збалансована політика

Бібліографічний опис

Оптимізація управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах високоризикового середовища / І. М. Посохов [та ін.] // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (SIDEC 2017) : зб. пр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 16-20 травня 2017 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 75-78.