Вплив інноваційної діяльності на збільшення використання матеріальних і трудових ресурсів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Анотація
Пропонуються методи оцінки ефективності процесів по створенню нових робочих місць. Наводяться склад і засоби розрахунку відповідних статей результатів і витрат.
Methods for an estimation of efficiency of new workplace creation processes are offered. The structure and means of calculation of corresponding clauses, results and expenses are resulted.
Опис
Ключові слова
капіталовкладення, місце робоче, інвестиції
Бібліографічний опис
Яковлєв А. І. Вплив інноваційної діяльності на збільшення використання матеріальних і трудових ресурсів / А. І. Яковлєв // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів 1-ї міжнар. наук.-практ. конф. "Економіка підприємства: теорія і практика", 24-26 березня 2006 року. – Київ : КНЕУ, 2006. – С. 124-126.