Процес отримання гудрону з важких вуглеводневих залишків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У роботі показано вивчення процесу отримання гудрону з важких вуглеводневих залишків. Проведено вхідні аналізи відібраних зразків нафти. Шляхом дистиляції під тиском нижче атмосферного отримані зразки гудронів.
The process of getting tar from heavy hydrocarbon residues is showing in this work. Start analyses of selected oil samples were performed. Tar samples were got by distillation under reduced pressure.

Опис

Ключові слова

нафта, гудрон, дистиляція, кінець кипіння, oil, tar, distillation, boiling point

Бібліографічний опис

Процес отримання гудрону з важких вуглеводневих залишків / П. В. Карножицький, М. О. Сіробаба, А. С. Терновська, Д. Ю. Білець // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 14-15 квітня 2022 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Держ. п-во "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)" ; уклад. Д. В. Мірошниченко. – Харків : НТУ "ХПІ" ; Тернопіль : Крок, 2022. – С. 66-67.