Дисковий біофільтр як елемент системи очистки стічних вод в екологічній біотехнології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація

Опис

Ключові слова

біоплівка, колонія мікроорганізмів, анаеробні кишені, біотехнологічна доочистка

Бібліографічний опис

Девянін Д. В. Дисковий біофільтр як елемент системи очистки стічних вод в екологічній біотехнології / Д. В. Девянін, І. П. Данилов, О. М. Огурцов // Біотехнологія: звершення та надії : зб. тез 8-ї Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 15 листопада 2019 р. – Київ : НУБіП України, 2019. – С. 87-88.