Perception іn International Business Context

Ескіз недоступний

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

sustainability, sustainability skills, environmental awareness, стійкість, навички стійкості, екологічна свідомість, конференція

Бібліографічний опис

Звонко А. А. Perception іn International Business Context / А. А. Звонко, М. О. Водяхіна, А. Б. Зубкова [A. A. Zvonko, M. O. Vodiakhina, A. B. Zubkova] // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – C. 277-278.