Онтологічний релятивізм В. В. О. Квайна

Ескіз недоступний

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Мадрид

Анотація

Опис

Ключові слова

аналітична онтологія, філософія мови, раціональність, смисл, логіка

Бібліографічний опис

Глущенко Є. В. Онтологічний релятивізм В. В. О. Квайна / Є. В. Глущенко // Філософія в сучасному світі : матеріали 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листопада 2020 р. / гол. ред. Я. В. Тарароєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Мадрид, 2020. – С. 83-85.