Теоретико-методологічні аспекти забезпечення динамічної стійкості корпоративних структур в системі економічної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті визначені теоретико-методологічні аспекти формування систем економічної безпеки корпоративних структур з точки зору забезпечення їх динамічної стійкості в процесі управління їх розвитком. Досліджено основні фактори зовнішнього середовища (інституційного характеру) та закономірності генезису й життєвих циклів корпоративних систем, що зумовлюють особливості формування систем економічної безпеки при забезпечені їх динамічної стійкості.
In this article the theoretical and methodological aspects of economic security of corporate structures from the point of view of their dynamic stability in the management of their development. The basic environmental factors (institutional character) and patterns of genesis and life cycles of enterprise systems that contribute to the formation of particular economic security for secured their dynamic stability.

Опис

Ключові слова

управління стратегічне, генезис, цикл життєвий, еволюція конвергентна, економіка національна, economic security, development management, dynamic stability, corporate system

Бібліографічний опис

Манойленко О. В. Теоретико-методологічні аспекти забезпечення динамічної стійкості корпоративних структур в системі економічної безпеки / О. В. Манойленко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – № 20 (993). – С. 183-200.