Проблема життєтворчості особистості в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

антропологія, філософія, особистість, рефлексія

Бібліографічний опис

Шанідзе Н. О. Проблема життєтворчості особистості в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аспект / Н. О. Шанідзе // Тези доп. 18-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2010), 12-14 травня 2010 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – С. 313.