Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Комп’ютерна математика. Частина 1" за темою "Математична постановка та розв’язання проблеми оптимального розподілу обмежених ресурсів як задачі лінійного програмування"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Подано методичні рекомендації та варіанти завдань за темою «Математична постановка та розв’язання проблеми оптимального розподілу обмежених ресурсів як задачі лінійного програмування». Наведено список рекомендованої літератури.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, практичні роботи, комп'ютерна математика. Частина 1, математична постановка та розв'язання проблеми оптимального розподілу, лінійне програмування, інженерія програмного забезпечення, оптимальний розподіл обмежених ресурсів

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Комп'ютерна математика. Частина 1" за темою "Математична постановка та розв'язання проблеми оптимального розподілу обмежених ресурсів як задачі лінійного програмування" [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" / уклад. Чернова Н. Л. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – 18 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/77068