Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Механічне обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів"

Ескіз недоступний

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто методологічні засади конструктивних розрахунків основного подрібнювального обладнання технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Наведено характеристики щокових та валкових дробарок, приклади виконання розрахунків та варіанти для виконання розрахункового завдання з курсу «Механічне обладнання підприємств», що викладається в рамках профілізації «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». Призначено для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, а також технологів та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у галузі хімічних технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, щокова дробарка, валкова дробарка, ступінь подрібнення, продуктивність

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Механічне обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" освітньої програми "Хімічні технології та інженерія" усіх форм навчання / уклад. А. О. Нагорний ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 23 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/63337.