Використання вторинних енергоресурсів у виробництві пластичних мастил

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Анотація

Опис

Ключові слова

технологічні процеси, органічні загущувачі, хімічні реакції, екологічне навантаження, продукти окислення вуглеводнів

Бібліографічний опис

Григоров А. Б. Використання вторинних енергоресурсів у виробництві пластичних мастил / А. Б. Григоров // Технологія-2018 : матеріали 21 міжнар. наук.-техн. конф., 20-21 квітня 2018 р. : Ч. 1 / ред. кол.: М. А. Глікін, О. В. Суворін. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2018. – С. 18-19.