Методичні вказівки з граматики англійської мови для трьох рівнів навчання в технічному університеті. Частина 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дані методичні вказівки відкривають серію методичних вказівок з граматики англійської мови для студентів і аспірантів та надають їм змогу системного узагальнення і більш глибокого (порівняно з школою) вивчення провідних розділів англійської граматики. В цю збірку включено такі теми: словотворення (афіксація і конверсія) та побудова простого речення (розповідного, питального, окличного). Кожна тема (або підтема) подається за допомогою системної схеми-таблиці, що завдяки своїй наглядності, сприяє швидкому засвоєнню і міцному й тривалому запам’ятанню даного граматичного матеріалу. Системні таблиці пояснюються прикладами, слідом за якими йдуть вправи для проробки і закріплення матеріалу та його самостійного відтворення.

Опис

Ключові слова

словотворення, побудова речення, афіксація, конверсія

Бібліографічний опис

Методичні вказівки з граматики англійської мови для трьох рівнів навчання в технічному університеті. Частина 1 / уклад. В. Д. Берловська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2005. – 40 с.