Методичні вказівки для занять з англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Основною метою даного курсу є підготовка студентів до модульного контролю за Болонським процесом, збагачення активного словникового запасу студентів та його реалізація у мовленнєвому акті, вміння читати та розуміти оригінальні тексти та застосовувати набуті теоретичні навички і вміння на практиці. Також метою даного курсу є засвоєння студентами матеріалу за професійним спрямуванням, формування вміння чітко та послідовно висловлювати свої думки за професійною тематикою, вдосконалення навичок застосування набутих знань у процесі обговорення тематики не тільки з поданого курсу, але і з суміжних професійних та загальнотеоретичних питань

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичні вказівки для занять з англійської мови : для студ. 3 курсу економ. спец. з теми "Branding" = "Брендінг" / уклад. В. В. Ларченко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 48 с.