Про енергоефективність переробки нафтової сировини на нафтопереробних заводах України

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Товариство з обмеженою відповідальністю "Планета-Прінт"

Анотація

Розглянуто основні напрямки та заходи щодо підвищення енергоефективності процесу переробки нафтової сировини, які необхідно впроваджувати на нафтопереробних заводах України.
The main directions and measures to increase the energy efficiency of the refining process, which need to be implemented at refineries in Ukraine, are considered.

Опис

Ключові слова

нафтова сировина, моніторинг, інтегральний показник, переробка, енергоефективність, цеоформінг, crude oil, monitoring, integrated indicator, refining, energy efficiency, zeoforming

Бібліографічний опис

Сатер Н. А. Про енергоефективність переробки нафтової сировини на нафтопереробних заводах України / Н. А. Сатер, А. В. Чернявський // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 квітня 2021 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Держ. п-во "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)", Півн.-Сх. наук. центр НАН і МОН України ; уклад. Д. В. Мірошниченко. – Харків : Планета-Прінт, 2021. – С. 70-71.