Дослідження PAN мереж та їх різновиди

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є дослідження PAN – персональних мереж. В доповіді розглянуті аспекти роботи безпровідних та провідних мереж PAN. Концептуально різниця між PAN і безпровідною локальною мережею (LAN) полягає в тому, що перша, як правило, зосереджена навколо однієї особи, а друга обслуговує кількох користувачів.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, персональні мережі, безпровідні технології

Бібліографічний опис

Куриленко А. О. Дослідження PAN мереж та їх різновиди / А. О. Куриленко, Я. І. Кофанов, С. О. Партика // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 98.