Спосіб виробництва суцільних профілів з Al-Mg-Sc сплавів

Ескіз недоступний

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Винахід належить до галузі обробки металів тиском і може бути використаний в металургійній, металообробній промисловості, на заводах вторинних кольорових металів та ін. Спосіб виробництва суцільних профілів із Al-Mg-Sc сплавів включає розливку заготовок зі сплаву та подальшу їх обробку тиском. Як вид обробки тиском використовують пряме гаряче пресування, причому перед пресуванням виконують операції гарячого осадження в інтервалі величин уковування 1,25…1,66 і гарячого протягання в інтервалі величин уковування 1,1…1,25. Ліквідація структурної неоднорідності в заготовках під гаряче пресування виконується за рахунок проведення попередньої обробки тиском, замість високотемпературної довготривалої гомогенізаційної обробки та загартування. Використання операцій осадження та протягання перед пресуванням забезпечує зменшення розміру зерна матеріалу, що деформується, та гомогенізацію структури металу у поперечному перерізу заготовки. Вирівнювання структури здійснюється за рахунок того, що при послідовному виконанні операцій осадження та протягання відбувається інтенсивне накопичення знакозмінної деформації в об'ємі заготовки.

Опис

Ключові слова

патент, винахід, обробка металів тиском, металургійна промисловість, хімічні реакції, машинобудування

Бібліографічний опис

Пат. на винахід 121429 Україна, МПК B21J 1/02 (2006.01) B21C 23/04 (2006.01) C22C 21/06 (2006.01) C21D 8/06 (2006.01). Спосіб виробництва суцільних профілів з Al-Mg-Sc сплавів / Фролов Я. В., Андреєв В. В., Ашкелянець А. В., Коноводов Д. В., Самсоненко А. А. ; власник НМетАУ (Україна). – № a 2018 07629 ; заявл. 09.07.2018 ; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10. – 4 с.