Дослідження окиснення N₂ парою нітратної кислоти

Ескіз недоступний

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

Подано результати термодинамічних розрахунків окиснення молекулярного нітрогену (N₂) парою нітратної кислоти. Проведено лабораторні дослідження гетерогенного окиснення N₂ парою нітратної кислоти за температур 623-873 К. Підтверджено можливість проведення нового процесу зв'язування нітрогену за м'яких температурних умов. На розробленому нами оксидному каталізаторі приріст кисневих сполук становив від 20 до 80 % залежно від технологічних умов.
The results of thermodynamical computations of process of molecular nitrogen oxidation by vapour of nitric acid are submitted. Laboratory investigations of heterogeneous molecular nitrogen oxidation by vapour of nitric acid under temperatures near 623-873 K were carried out. The possibility of new process of combined nitrogen production under low temperatures conditions was proved. The increase of oxygen compounds on worked out oxide catalyst was from 20 % to 80 % depending on technological conditions.

Опис

Ключові слова

сполуки нітрогену, окислювальні властивості, теплові ефекти, ізобарний потенціал

Бібліографічний опис

Близнюк О. М. Дослідження окиснення N₂ парою нітратної кислоти / О. М. Близнюк, А. С. Савенков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. – Львів : НУ "Львів. політехн.", 2003. – № 488 : Хімія, технологія речовин та їх застосування . – С. 13-17.