Економіко-математична модель управління конкурентоздатністю підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

методи економіко-математичні, конкурентоздатність, математична модель конкурентоздатності, economics mathematical, competitiveness, mathematical model of competitiveness

Бібліографічний опис

Скворчевський О. Є. Економіко-математична модель управління конкурентоздатністю підприємства / О. Є. Скворчевський, М. В. Маслак // Тези доп. 19-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2011), 1-3 червня 2011 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – Ч. 3. – С. 170.