Аналіз освітленість виробничого приміщення

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Рекомендації щодо освітлення робочої зони, при використанні найбільш ефективних та сучасних методів.
Recommendations for lighting workplaces using the most efficient and modern methods.

Опис

Ключові слова

виробниче освітлення, світловий потік, кольоропередавання, лампа, світлодіод, work lighting, luminous flux, colour rendition, lamp, light-emitting diode

Бібліографічний опис

Акімова Е. С. Аналіз освітленість виробничого приміщення / Е. С. Акімова, О. Г. Янчик // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 194-196.