Системне програмування. Графічний інтерфейс користувача (GUI)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто широке коло питань, починаючи з призначення віконного програмування, основ створення вікна в операційній системі Windows, атрибутів кольору та фону, перерисування, відоместей про ресурси. Крім того, основну увагу приділено розгляданню інтерфейсів GDI та GDI+. Теоретичний матеріал підкріплено великою кількістю прикладів програмного коду – від самих коротких програм до програм середньої складності, виконаних в макроасемблері masm32. Для закріплення теоретичного матеріалу наведено лабораторні роботи з прикладами їх виконання. Призначено для студентів спеціальностей 123 – "Комп’ютерна інженерія", 125 – "Кібербезпека".

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, смуги прокручування, графічні примітиви, стандартні щітки, інтерфейс керованих класів, ініціалізація, геометричні фігури, растрові щітки

Бібліографічний опис

Рисований О. М. Системне програмування. Графічний інтерфейс користувача (GUI) [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. М. Рисований ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 160 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51683.