Економіка підприємства: магістерський курс

Анотація

У навчальному посібнику детально розглянуто теми навчальних дисциплін "Стратегічне управління підприємством", "Управління потенціалом підприємства", "Економічне управління підприємством", "Управління проектами", а також ряду інших дисциплін, які вивчаються згідно з навчальним планом підготовки магістрів за спеціалізацією "Економіка підприємства". Призначено для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за напрямком "Економіка", аспірантів, викладачів, наукових співробітників.

Опис

Ключові слова

економіка підприємства, стратегічне управління підприємством, потенціал підприємства, економічне управління підприємством, економічна безпека підприємства, конкурентоспроможність підприємства, проектні команди, планування проекту, управління проектами, управлінські рішення, прогностика, господарські рішення, наукова діяльність, витрати, управління витратами, собівартість продукції, фонди підприємства, виробничі фонди підприємства, економічні інформаційні системи, предметно-орієнтовані ЕІС, соціальна економіка, регулювання економіки

Бібліографічний опис

Економіка підприємства: магістерський курс [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. І. Яковлєв [та ін.] ; ред.: А. І. Яковлєв, Л. С. Ларка ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 515 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35864.