Практикум з курсу "Математичний аналіз". Інтегральне числення функції однієї змінної

Анотація
Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки тематичних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, методи інтегрування, інтегрування ірраціональних виразів, раціональні функції, інтеграл Рімана, геометричне моделювання
Бібліографічний опис
Практикум з курсу "Математичний аналіз". Інтегральне числення функції однієї змінної : навч.-метод. посібник / О. В. Костюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – 197 с.