Career

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У навчально-методичному посібнику подано текстовий матеріал за професійною тематикою та систему вправ для контролю та самоконтролю студентів. Цей матеріал відповідає напрямку підготовки студентів і допомагає формувати їх англомовні комунікативні вміння. Призначено для аудиторної та самостійної роботи студентів IV курсу факультету бізнесу та фінансів.

Опис

Ключові слова

англійська мова, професійна лексика, іноземні мови, лексика англійської мови, комунікативні уміння, англомовні уміння

Бібліографічний опис

Арутюнян А. О. Career = Кар'єра : [навч.-метод. посібник] / А. О. Арутюнян, В. В. Коляда, О. О. Землякова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 143 с. – На англ. мові.