Засоби визначення найбільш ефективних сфер вкладення інновацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Проведено аналіз існуючих методів у даному напрямку. Розроблений метод розрахунку ефекту вибору найбільш доцільних галузей вкладання коштів з метою їх інноваційного розвитку. Наведені чисельні розрахунки підтверджують доцільність виконаних розробок.
The analysis of existing methods in this direction is carried out. The developed method of calculation of effect of a choice of the most expedient branches of insertion of means for the purpose of their innovative development. The given numerical calculations confirm expediency of the executed development.
Опис
Ключові слова
економіка держави, інноваційний розвиток, ефективність, національне господарство, пріоритети, доцільні галузі, innovative development, efficiency, national economy, priorities, branch
Бібліографічний опис
Яковлєв А. І. Засоби визначення найбільш ефективних сфер вкладення інновацій / А. І. Яковлєв, Ю. С. Юрченко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 35-39.