Дослідження полімерних матеріалів на основі поліетилену і нанонаповнювача

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

полімерні матеріали, поліетилен, нанонаповнювачі, цеоліти, конструкційні композиційні наноматернали

Бібліографічний опис

Сівакова Е. О. Дослідження полімерних матеріалів на основі поліетилену і нанонаповнювача / Сівакова Е. О., Черкашина Г. М. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я [MicroCAD–2013] : тези доп. 21-ї міжнар. наук.-практ. конф., [29-31 травня 2013 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.] ; ред. Л. Л. Товажнянський ; уклад. Лісачук Г. В. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – С. 43.